Påsk-4

Kretsloppshuset 2000-2012 

Efter invigningen av Kretsloppshuset blev livet ingalunda lugnare för oss som varit mest engagerade - även om vi under den mest intensiva byggtiden trodde det....

Verksamheten skulle igång och det blev ganska snart uppenbar att mycket av det som var bra tänkt och vackert, var ganska opraktiskt för ett hus i drift. Det visade sig omgående att den lilla ytan som var tänkt som café, var för liten, att köket inte på något sätt var ett restaurangkök, att det inte fanns personalutrymmen osv. Just en restaurangverksamhet i den bemärkelsen, hade vi inte riktigt planerat från början, men det blev snabbt uppenbar att det fanns en efterfråga och att det också behövdes en inkomstkälla för att kunna driva Kretsloppshuset. Så det blev till att bygga om och bygga ut så fort huset var klar....

Initialt försökte vi oss på odling av grönsaker på friland och i växthus, men i den lilla skala och med de resurser vi hade, fanns ingen möjlighet att få någon som helst ekonomi i detta. Personalkostnaden för odlingen blev knäckfrågan och så småningom minskade vi ner odlingsambitionerna. 2005-2006-2007 drev vi en framgångsrik trädgårdsrehabilitering för sjukskrivna med stressrelaterade hälsoproblem. Det blev ett annorlunda och givande sätt att nyttja trädgården och odlingsmöjligheterna. Tyvärr ändrades 2008 systemet, så Försäkringskassan kunde då inte längre bekosta rehabiliteringsinsatser för patienter. Så den möjlighet försvann både för oss och andra sk "gröna rehabiliteringar".

Redan 2002 köpte vi grannhuset "Gula Villan" och totalrenoverade den i ett ytterligare projekt. I Gula Villan finns sedan dess ett produktionskök för mathantverket och på övervåningen två lägenheter för uthyrning.

Under årens lopp har trädgården gjorts om framför Kretsloppshuset, olika delar av byggnaden har ändrats och kompletterats, men kärnverksamheten har varit och är än idag café & restaurang, konferens & kurs, mathantverk, butik. Kretsloppshuset har alltid hållit öppet året om och vi har under årens lopp varit arbetsgivare för en lång rad anställda, speciellt på somrarna.

Fram till 2012 var det den ekonomiska föreningen med drygt 20 medlemmar som ansvarade för driften, för skötseln av fastigheter och mark och för ekonomin. Det var många gånger en tuff situation och att kollektivt äga en stor och rätt arbetskrävande fastighet och verksamhet, blir med tiden en utmaning när antalet aktiva medlemmar blir allt färre. En period var föreningen därför inne på att försöka hitta en huvudman med bättre resurser att äga och driva Kretsloppshuset, alternativt hitta en bra samarbetspartner eller till och med sälja till någon med bättre resurser än vi själva kunde uppbringa. Ingen bra lösning gick att finna, men sommaren 2012 ombildades så föreningen i en intern uppgörelse och ägandet och ansvaret reducerades till tre personer: Felicia Ovin, kock i Kretsloppshuset sedan 2009, Ann-Christin Engberg medlem och anställd i Kretsloppshuset sedan 2001, samt grundaren och mångårig projektledare Christl Kampa-Ohlsson.  

 

 kaffekop

  

Öppettider:

 

Tors-fre-lör-sön

kl 11 - 16

 

 

 

Varmt välkomna

 

 

 

Kniv Gaffel original

Vi har ingen färdig menyplanering som går att lägga ut på t ex hemsidan eller sociala medier. Skälet är att vi anpassar menyn från vecka till vecka och dag till dag efter tillgång på råvaror, åtgången av mat i restaurangen, rätter tas bort eller läggs till allteftersom behov uppstår. På så sätt kan vi ta vara på råvarorna och eventuella rester och minskar matsvinnet högst avsevärt.  

  

kyckling 2

  

 

 

ÖPPETTIDER:

tors-fre-lö-sön 11-16

 

 

 

 

 

trix

© Kretsloppshuset 2024